LP/2021/256 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 56 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 15 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dolozka-vybranych-vplyvov.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_podnikatelske_prostredie.docx 27 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analyza_zivotne_prostredie.docx 17 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Dolozka_zlucitelnosti.docx 25 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Stanovisko_LRV.docx 125 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-všeobecná-časť.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osobitná-časť.docx 46 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
predkladacia_sprava.docx 17 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný_materiál.docx 48 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
TZ_2019_1151.docx 50 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TZ_2017_1132.docx 42 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
TZ_2013_34.docx 37 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Konsolidovane_znenie.docx 114 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03-stanovisko-AZZZ-SR.pdf 90 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
3.-ZMOS---HSR-SR--z.-o-účtovníctve-082021.pdf 142 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
HSR-SR_stanovisko-APZD_bod-č.-3-programu.pdf 185 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
stanovisko-KOZ-SR_HSR-SR_bod-3.pdf 249 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
Analyza_rozpocet.docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
uznesenie-vlády-448_2021.pdf 43 kB Uznesenie Vlády SR Prevziať Prevziať