LP/2020/421 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 22 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Predkladacia.docx 14 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Dôvodová-všeobecná.docx 28 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Dôvodová-osobitná-časť.docx 22 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 29 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 22 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 26 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 17 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Konsolidované-znenie.docx 84 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.docx 16 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 33 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať