LP/2019/46 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 42 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
paragrafove_znenie.rtf 254 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.rtf 673 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
obal.rtf 79 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vyk_pred.rtf 119 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať