LP/2019/19 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_Obal.pdf 33 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
02_Predkladacia-správa.pdf 27 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_Vlastný-materiál.pdf 120 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05_Dôvodová-správa---osobitná-časť.pdf 76 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
06_Doložka-a-analýza-vybraných-vplyvov.pdf 205 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Doložka-zlučiteľnosti.pdf 36 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_Tabuľka-zhody.pdf 134 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
09_Tézy-vykonávacích-predpisov.pdf 28 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
10_Správa-o-účasti-verejnosti.pdf 27 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
11_Vyhodnotenie-medzirezortného-pripomienkového-konania.pdf 437 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
12_Stanovisko-komisie-(záverečné-posúdenie).pdf 48 kB Stanovisko Prevziať Prevziať
13_Vyhlásenie-predkladateľa-o-rozporoch.pdf 25 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
01_Návrh-uznesenia-vlády-SR.pdf 32 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa---všeobecná-časť_doplnenie-po-vláde.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať