LP/2018/473 Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
03_predkladacia_ITVS_vláda.docx 26 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05_dovodova_ITVS_vlada_MM.docx 106 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_ITVS_vláda.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_tabulka-zhody_ITVS_vlada_MM.docx 111 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08_vyhodnotenieMPK_ITVS_vláda.docx 143 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.rtf 43 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhlásenie---súlad-s-legislatívnym-zámerom.rtf 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Sprava-o-účasti-verejnosti.docx 18 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka_vybraných_vplyvov-so-zapracovanými-pripomienkami.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka_zlučiteľnosti-so_zapracovanými_pripomienkami.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Obal_ITVS_so-zapracovanými-pripomienkami.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material-so_zapracovanými_pripomienkami.docx 102 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať