LP/2017/663 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 35 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 44 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Navrh-vykonavacieho-predpisu.docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Národnej rady SR.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tlac_0844-paragrafove_znenie.rtf 376 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
tlac_0844-dolozka_vplyv.rtf 652 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tlac_0844-dolozka_zluc.rtf 93 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
tlac_0844-dovodova.rtf 103 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
tlac_0844-obal.rtf 86 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať