LP/2017/527 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 88 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 114 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 114 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie vlády SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
05_Dolozka-vplyvov_NRSR.rtf 290 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04a_dovodova_vseobecna_NRSR.rtf 79 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04b_dovodova_sprava_osobitna_NRSR.rtf 389 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
07a_Tab_zhody_2008-48_NRSR.rtf 135 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07b_Tab_zhody_2013-36_NRSR.rtf 102 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07c_Tab_zhody_2016-97_NRSR.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07d_Tab_zhody_2015-2366_NRSR.rtf 2 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
paragrafove_znenie.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
05b_Vplyvy_na_podnikatelske_prostredie_NRSR.rtf 118 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_Dolozka-zlucitelnosti_NRSR.rtf 106 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať