LP/2017/11 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 79 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 93 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
_navrh_vykonávacieho-predpisu.rtf 207 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Hodnotiaca-správa-procesu-tvorby-právneho-predpisu.docx 15 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.rtf 231 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
_predkladacia.rtf 84 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dôvodová-správa.rtf 317 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
obal_A3.rtf 68 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať