LP/2016/561 Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava-vseob-cast-(1).docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 30 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Socialne-vplyvy-2016.docx 38 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 37 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa-osob-cast.docx 141 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 22 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_2.docx 24 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 827 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať