LP/2019/871 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
novela-NV-199_2005---do-LRV.zip 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
novela-NV-199_2005---do-vlády.zip 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
čistopis-ÚV-SR-do-Zbierky.docx 306 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať