LP/2018/482 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
1_-návrh-uznesenia-vlády.docx 32 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
4_dôvodová-správa---všeobecná-časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_-dôvodová-správa---osobitná-časť_FINAL.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_doložka-vplyvov.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_doložka-zlučiteľnosti.docx 27 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
8_vyhodnotenie-medzirezortneho-pripomienkoveho-konania.docx 43 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
9_správa-o-účasti-verejnosti.docx 23 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
11_vyhlásenie.docx 20 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
0_obal-materiálu.docx 28 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
2_predkladacia-správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3_vlastný-materiál-LVD.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
10_-tabuľka-zhody.docx 127 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať