LP/2017/803 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vybranych_vplyvov.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
uznesenie.doc 54 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
dolozka_zlucitelnosti.doc 56 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
obal_vlada.doc 37 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
dovodova.doc 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vyhlasenie_o_bezrozpornosti.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastnymat---predseda-vlády.rtf 146 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
vlastnymat---v.-r..rtf 146 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
tabulka_zhody.rtf 120 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať