LP/2024/216 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 17 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 48 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 58 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 143 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 44 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_socialnych_vplyvov.docx 38 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulačka_nakladov.xlsx 295 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela.docx 18 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
konsolidovane_znenie.docx 688 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 54 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať