LP/2022/459 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Kalkulacka_nakladov.xlsx 197 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhlasenie_predkladatela_o_rozporoch.docx 20 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 37 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 39 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 111 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať