LP/2021/508 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2022

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4.Dôvodová_správa.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.Dôvodova_správa_Osobitná_časť.docx 19 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 24 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6.-Doložka-vybraných-vplyvov-IRN.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať