LP/2021/366 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 59 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie Stálej pracovnej komisie pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 67 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dolozka_vybranych_vplyvov.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analyza_vplyvov_na_podnikatelske_prostredie.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.docx 25 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia_sprava.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast.docx 20 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 78 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať