LP/2020/278 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
1-obal-materialu.docx 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1-vlastný-materiál.docx 18 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
2-predkladacia-správa.docx 16 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
3-dôvodová-správa----všeobecná-časť.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4-dôvodová-správa---osobitná-časť.docx 15 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-doložka-vybraných-vplyvov.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6-doložka-zlučiteľnosti.docx 15 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7-vyhodnotenie.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať