LP/2019/723 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 324/2016 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
4_vlastny_mat_10_2.doc 5 MB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 3 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať