LP/2019/637 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
00_obal_Komisia.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_predkladacia.docx 24 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
02_vlastnymat_132-2018.docx 111 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
03_dovodova.docx 27 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_dolozka_vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_dolozka_zlucitelnosti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
06_sprava_o_ucasti_verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
07_vyhodnotenie-MPK_132_2018.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať