LP/2018/920 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2018, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
1-Obal.doc 35 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
3-Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 34 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4-Dôvodová-správa---osobitná-časť.doc 30 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5-Vlastný-materiál.doc 75 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
6-Doložka-vybraných-vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7-Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8-Doložka-zlučiteľnosti.doc 31 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
9-Správa-o-účasti-verejnosti-na-tvorbe-právneho-predpisu.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 23 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať