LP/2018/274 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka zlučiteľnosti.docx 20 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza sociálnych vplyvov.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 60 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 71 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_vseobecna_cast-2.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu na uverejnenie v Zbierke zákonov SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova_sprava_osobitna_cast.doc 63 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny_material.docx 71 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať