LP/2017/890 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel v cestnej premávke

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 29 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_vyhlaska11_obal_Komisia.rtf 68 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vyhlaska11_predkladacia.rtf 63 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vyhlaska11_vlastnymat.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_vyhlaska11_dovodova.rtf 126 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vyhlaska11_dolozka_vplyvov.rtf 172 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_vyhlaska11_dolozka_zlucitelnosti.rtf 51 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_vyhlaska11_sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 60 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať