LP/2017/652 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 32 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
0_vyhlaska2_obal_Komisia.rtf 61 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1_vyhlaska2_predkladacia.rtf 56 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
2_vyhlaska2_vlastnymat.rtf 567 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
3_vyhlaska2_dovodova.rtf 113 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
4_vyhlaska2_dolozka_vplyvov.rtf 190 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
5_vyhlaska2_dolozka_zlucitelnosti.rtf 75 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
6_vyhlaska2_sprava_o_ucasti_verejnosti.rtf 35 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
7a_vyhlaska_2_vyhodnotenie-VPK.rtf 77 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať