LP/2017/569 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve formou dotácie na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 19 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 31 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 38 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastný-materiál.doc 84 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Príloha-č.-1.doc 190 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-2.doc 39 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3.doc 131 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4.doc 32 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-rozpocet-verejnej-spravy.doc 147 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa---všeobecná-časť.doc 110 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvodová---osobitná.doc 233 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať