LP/2020/330 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom Letisku Užhorod

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Obal-materiálu.rtf 92 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.rtf 67 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.rtf 269 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál_text-dohody-v-anglickom-jazyku.pdf 4 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dolozka-vybranych-vplyvov.rtf 382 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.rtf 192 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Priloha-c.-1_Tezy_vykonavaci-protokol_GSI-Zvolen-TWR-Uzhhorod.rtf 101 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Priloha-c.-2_Tezy_vykonavaci-protokol_OAT-Zvolen-TWR-Uzhhorod.rtf 107 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Príloha-č.-3_Tézy_vykonávací-protokol_LoA_LPS-SR-š.p.-UkSATSE.rtf 103 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Príloha-č.-4_Tézy_vykonávací-protokol_SLA_LPS-SR-š.p.-UkSATSE.rtf 100 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Vyhlásenie-predkladateľa.rtf 150 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
Návrh-uznesenia-vlády.rtf 243 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 21 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať