LP/2017/191 Návrh na uzavretie Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 20 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
03_Predkladacia.rtf 66 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
0_obal-A4_LRV.rtf 46 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_Uznesenie.rtf 93 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_uznesenie_NRSR.rtf 53 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
04_Dolozka_prednosti.rtf 56 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
06_DOVODOVA.rtf 248 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
09_Komunike.rtf 37 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
priloha_template_EN_.doc 705 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
SK-znenie-dohovoru.docx 131 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
EN-znenie-dohovoru.pdf 276 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
SK-znenie-dohovoru.docx 131 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie-MPK.docx 27 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 24 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať