LP/2016/285 Návrh na uzavretie Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka-prednosti.pdf 134 kB Doložka prednosti medzinarodnej zmluvy pred zákonmi Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál_text-dohody-SK-verzia.pdf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál_text-dohody-EN-verzia.pdf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal materiálu na rokovanie LRV SR.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Vznesené pripomienky v ramci medzirezortného pripomienkového konania.docx 22 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Uznesenie-NR-SR.pdf 200 kB Návrh uznesenia NR SR Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.docx 26 kB Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať