LP/2024/13 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_MPK.docx 21 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_návrh-uznesenia-vlády-SR.docx 30 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_predkladacia-správa.docx 25 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
03_vlastnymat.docx 43 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_dôvodová-správa.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_0-dolozka-vybranych-vplyvov.docx 47 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_1_analyza-podnikatelske-prostredie.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_2-Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_3-Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 17 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06_doložka-zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
07_1-tab_zhod_2022-2407.docx 62 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
07_tab_zhod_2022-738.docx 85 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
08-_správa-o-účasti-verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
09_1_informativne-konsolidovane-znenie_56_2012.docx 110 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09_2_informativne-konsolidovane-znenie_145_1995.docx 270 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať