LP/2023/38 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlastnymat.docx 28 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.DOCX 35 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_socialnych_vplyvov.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvov_na_manželstvo.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyvy_na_rozpocet.docx 37 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
priloha-c.-1_analyza_soc_vplyvov_OU_priestupcovia_14-rokov.xlsx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
priloha-c.-2_analyza_soc_vplyvov_PPZ_pocet_priestupcov_podla_veku.xlsx 12 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informativne_konsolidovane_znenie.docx 69 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať