LP/2022/487 Zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
1.-vlastný-materiál-MPK-.rtf 321 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
4.-dôvodová-správa-všeobecná-časť-MPK.rtf 109 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5.-dôvodová-správa-osobitná-časť-MPK.rtf 307 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6.-doložka-vplyvov-MPK.rtf 295 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
6.-Analyza_vplyvov_na_PP-.rtf 243 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6.-analýza-vplyvov-na-PP-kalkulačka-MPK.pdf 344 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
6.-doložka-sociálnych-vplyvov-MPK.rtf 365 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
7.-doložka-zlučiteľnosti-MPK.rtf 109 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
9.-tabuľka-zhody-MPK.rtf 1 MB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
10.-iné-prílohy--vyhláška--MPK.rtf 303 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 24 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
8.-správa-o-účasti-verejnosti-MPK.rtf 117 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
0.-obal-materiálu-MPK.rtf 63 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať