LP/2022/39 Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Kalkulačka-vplyvov.XLSX 201 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-93_13.docx 26 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-98_6.docx 24 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2000_31.docx 17 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2003_33.docx 19 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2005_29.docx 71 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2006_114.docx 25 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2008_122.docx 32 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2009_22.docx 32 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2011_83.docx 90 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2013_11.docx 79 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2015_2302.docx 34 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2019_770.docx 56 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2019_771.docx 52 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody_Smernica-2019_2161.docx 141 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Čl.-II---Informatívne-konsolidované-znenie_40_1964-Zb..docx 254 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-III---Informatívne-konsolidované-znenie_147_2001-Z.z..docx 52 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-IV---Informatívne-konsolidované-znenie_483_2001-Z.z..docx 402 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-V---Informatívne-konsolidované-znenie_128_2002-Z.z..docx 48 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-VI---Informatívne-konsolidované-znenie_22_2004-Z.z..docx 37 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-VII---Informatívne-konsolidované-znenie_747_2004-Z.z..docx 149 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-VIII---Informatívne-konsolidované-znenie_136_2010-Z.z..docx 121 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-IX---Informatívne-konsolidované-znenie_161_2011-Z.z..docx 55 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-X---Informatívne-konsolidované-znenie_324_2011-Z.z..docx 144 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-XI---Informatívne-konsolidované-znenie_250_2012-Z.z..docx 103 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-XII---Informatívne-konsolidované-znenie_251_2012-Z.z..docx 290 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-XIII---Informatívne-konsolidované-znenie_170_2018-Z.z..docx 82 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Čl.-XIV---Informatívne-konsolidované-znenie_452_2021-Z.z..docx 646 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Predkladacia-správa.docx 14 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 40 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 40 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 34 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa-o-účasti-verejnosti.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka-zlučiteľnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná.docx 92 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastný-materiál.docx 219 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Obal_MPK.docx 12 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať