LP/2022/27 Zákon o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 23 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 22 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna_MPK.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitna_MPK.docx 76 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza_IS.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_PP.docx 74 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_RVS.docx 92 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_SV.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_ŽP.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05_2_Kalkulačka---Výpočet-vplyvov-jednotlivých-regulácií.xlsx 206 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-94_63_ES.doc 335 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2004_-107_ES_.rtf 763 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2010-75-EÚ.docx 399 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2015-2193-EÚ.docx 227 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2016-802-EÚ.doc 339 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2009-126-ES.doc 145 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-98-70-ES.doc 549 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2008-50-ES.doc 895 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2004-42-ES.doc 241 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2016-2284.doc 557 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Tabuľka-zhody-2006-123-ES.docx 41 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-ktorou-sa-ustanovujú-jednotlivé-notifikačné-požiadavky_pracovná-verzia.docx 88 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-ktorou-sa-vykonávajú-niektoré-ustanovenia-zákona-o-ochrane-ovzdušia_pracovná-verzia.docx 81 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-kvalite-ovzdušia.docx 113 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-kvalite-palív.docx 77 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-monitorovaní-emisií.docx 144 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-odbornej-spôsobilosti.docx 64 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-požiadavkách-na-skladovanie,-plnenie-a-prepravu-benzínu.doc 96 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-požiadavkách-na-stacionárne-zdroje.docx 394 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR-o-regulovaných-výrobkoch-s-obsahom-organických-rozpúšťadiel.doc 100 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Návrh-vyhlášky-MŽP-SR,-ktorou-sa-ustanovujú-informácie-podávané-Európskej-komisii.docx 61 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vlastnymat_MPK.docx 219 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
obal_MPK.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 21 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať