LP/2021/596 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_vlastnymaterial.docx 105 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
07_tab_2005-36_2015-422.docx 29 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
08_tab_2011-95_2015-422.docx 21 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
09_tab_2016-801_2002-131.doc 100 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
06_zlucitelnost.docx 29 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
05_doložka-vplyvov.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03_vseobecna.docx 26 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
04_osobitna_fin.docx 55 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
11_konsolidovane_131-2002.docx 278 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
12_konsolidovane_523-2004.docx 77 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
13_konsolidovane_172-2005.docx 102 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
14_konsolidovane_396-2012.docx 64 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
15_konsolidovane_422-2015.docx 58 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
16_konsolidovane_269-2018.docx 80 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať