LP/2021/574 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predkladacia.docx 13 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vl_mat.docx 149 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova.docx 99 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv.docx 72 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 12 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava_verejnost.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
tab.zhody-2019944.docx 551 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
tab.zhody-20182001.docx 29 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
konsolidovane_250.docx 157 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_309.docx 127 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidovane_251.docx 506 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
obal.docx 14 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
uznesenie.docx 22 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať