LP/2021/502 Zákon Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
predkladacia.docx 23 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlast_mat.docx 124 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovod_sprava_všeob.docx 22 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dôvod_sprava_osobit.docx 107 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 23 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyvy.docx 35 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_soc_vplyv.docx 34 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyv_inform.docx 32 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyv_podnik.docx 60 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
kalkul_náklad.xlsx 173 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analyza_vplyv_rozpočet.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
tab_zhoda.docx 274 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vyhlaska_643.docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhlaska_skúska.docx 19 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhláška_665.docx 24 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhláška_hroziaci_upadok.docx 28 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhláška543.docx 20 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vyhláška666_2005.docx 23 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
sprava_o_učasti_verej.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať