LP/2021/438 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Novela-zákona-587_2004_vlastný-materiál.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Dovodova-sprava_vseobecna-cast.rtf 91 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 45 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Analyza-vplyvov-na-rozpocet-verejnej-správy_po-PPK.docx 53 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Analyza-vplyvov-na_podnikatelske-prostredie_po-PPK.docx 39 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Analyza-vplyvov-na_zivotne-prostredie_poplatky.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Doložka-vplyvov_po-PPK.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Novela-zákona-587_2004_Predkladacia-sprava.docx 19 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
obal_MPK-587_2004.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
08_Sprava-o-ucasti-verejnosti.docx 26 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
informatívne-konsolidované-znenie-EF.docx 83 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať