LP/2021/407 Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 21 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastny-material.docx 116 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 28 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 89 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
doložka-zlučiteľnoti.docx 26 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka-vybraných-vplyvov.docx 58 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-sociálnych-vplyvov.docx 43 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.docx 36 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-manželstvo-rodičovstvo-a-rodinu.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy.docx 106 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať