LP/2021/179 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 218/2013 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
00_obal_MPK.DOCX 24 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
01_navrh-uznesenia-vlady-SR.DOCX 31 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
02_Predkladacia-sprava.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
06_Doložka-vybraných-vplyvov.docx 29 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
07_Dolozka_zlucitelnosti.docx 22 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
08_správa-o-účasti-verejnosti-372_2012.docx 25 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
informativne-konsolid.-znenie-92_2008_ZZ.docx 81 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
informativne-konsolid.-znenie-372_2012_ZZ.docx 111 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03_vlastný-materiál_mpk.docx 44 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
04_Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
05_Dôvodová-správa_os.časť.DOCX 42 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať