LP/2021/104 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_vseobecna-cast.docx 24 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Dovodova-sprava_osobitna-cast.docx 31 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Vlastny-material.docx 60 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
133-2002_konsolidovane-znenie.docx 50 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
569-2007_konsolidovane-znenie.docx 71 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať