LP/2020/320 Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
obal.docx 22 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
vlast.mat.docx 56 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovod_sprava_všeob.docx 21 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovod_sprava_osobit.docx 51 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.docx 24 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
sprava_o_učasti_verej.docx 15 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
vyhlásenie.docx 16 kB Vyhlásenie predkladateľa Prevziať Prevziať
vyhláška.docx 24 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
vyhláška_analýzy.docx 19 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
analýza.podnik.prost.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_informatizácia.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_rozpočet.docx 33 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doloz_vplyv.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 15 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať