LP/2019/105 Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
obal_MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
tabuľka-zhody_MPK.docx 36 kB Tabuľka zhody Prevziať Prevziať
vyhlásenie-o-bezrozpornosti_MPK.docx 11 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
príloha-č.-2---návrh---tézy---vyhláška_-akreditácia_MPK.docx 12 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-3---návrh---tézy---vyhláška_-letecké-športové-plochy_MPK.docx 15 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
príloha-č.-4---návrh---tézy---vyhláška_odplaty_letecké-navigačné-služby_MPK.docx 17 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu_MPK.docx 18 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie_MPK.docx 48 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-rozpočet-verejnej-správy_MPK.docx 49 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
návrh-zákona_MPK.docx 118 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_MPK.docx 29 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 31 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
príloha-č.-1---návrh---opatrenie_príspevok_MPK.docx 115 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-životné-prostredie_MPK.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať