LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
_obal.rtf 62 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
_predkladacia_správa.rtf 58 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_1.docx 14 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
doložka_vplyvov.rtf 214 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
sprava_o_ucasti_1.docx 14 kB Vznesené pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania Prevziať Prevziať
_dovodova_správa.docx 67 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
_navrh_zakon.rtf 299 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-informatizáciu-spoločnosti.rtf 92 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza-vplyvov-na-podnikateľské-prostredie-RPVS.docx 27 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
analýza_vplyvov_rozpocet_verejnej_spravy.rtf 309 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vyhláška.rtf 349 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
vlastny_material.docx 2 kB Vlastný materiál Prevziať Prevziať