LP/2018/121 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
vlastný-materiál_mpk.rtf 246 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dôvodová-správa_všeobecná-časť_mpk.docx 18 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova-sprava-osobitná-časť_mpk.doc 87 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
analyza-vplyvov-na-podnikatelske-prostredie_mpk.docx 28 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
doložka-vplyvov_služby-verejnej-správy-pre-občana_mpk.doc 119 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-zivotne-prostredie_mpk.docx 20 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
novela-vyhlasky_mpk.doc 48 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
Príloha-8-novely-vyhlášky_záznam-o-nakladaní_tlačivo_mpk.xls 35 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
konsolidované-znenie_mpk.rtf 909 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Obal-materiálu_mpk.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať