LP/2017/495 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
01_obal.rtf 59 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
vlastnymat.rtf 1 MB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova-vseob.rtf 74 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozkay-zlucitelnosti.rtf 52 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dovodova_osob.rtf 867 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozkla-vybrn-vplyvov.rtf 241 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
socialne-vplyvy.rtf 216 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvov-na-rozp-vere-spravy.rtf 614 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.rtf 159 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 18 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 22 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 22 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
oznam.rtf 137 kB Inštrukcia Prevziať Prevziať