LP/2017/275 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 30 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
6_dolozka-vplyvov.rtf 290 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
7_-socialne-vplyvy.docx 46 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
9_-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie.docx 79 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_APS_vlastny-material.docx 43 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
0_obal_MPK.docx 16 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
4_Dôvodová-správa_všeobecná-časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
5_Dôvodová-správa_osobitná-časť.docx 33 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
8_vplyvy-na-rozpocet-verejnej-spravy.docx 41 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
oznam.docx 13 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať