LP/2016/714 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 19 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 25 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vlastnymat_MPKa.rtf 202 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dolozka_zluc_MPKa.rtf 106 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
dolozka_vplyv_MPKa.rtf 198 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy-na-rozpocetVS_MPKa.rtf 209 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
vplyvy_podnik_prostr_MPKa.rtf 130 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_vseob_MPKa.rtf 64 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osob_MPKa.rtf 49 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
dolozka_zluc.rtf 118 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať