LP/2016/689 Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 18 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 20 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
navrh_vlastnymat_dotacie_lp.docx 38 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
dovodova-sprava_zakon_dotacie_lp.docx 32 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
navrh_vyhlaska_dotacie_lp.docx 26 kB Návrh vykonávacích predpisov Prevziať Prevziať
01-vplyv-na-rozpočet_dotacie.docx 44 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy-2016_dotacie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016_dotacie.docx 33 kB Príloha všeobecná Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 23 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať