LP/2016/647 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
Obal materiálu do MPK.docx 17 kB Obal materiálu Prevziať Prevziať
Zákon - návrh uznesenia vlády.docx 24 kB Návrh uznesenia vlády Slovenskej republiky Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Všeobecná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dovodova_osobitná-.rtf 68 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Návrh komuniké.docx 14 kB Návrh komuniké Prevziať Prevziať
Predkladacia správa.docx 20 kB Predkladacia správa Prevziať Prevziať
Správa o účasti verejnosti.docx 16 kB Správa o účasti verejnosti Prevziať Prevziať
Doložka zlučiteľnosti.docx 17 kB Doložka zlučiteľnosti Prevziať Prevziať
01-vplyvy--na-rozpocet-verejnej-spravy--2016.rtf 289 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
02-vplyvy-na-podnikatelske-prostredie-2016.rtf 136 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
03-socialne-vplyvy-2016.rtf 185 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
04-vplyvy-na-zivotne-prostredie-2016.rtf 57 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
05-vplyvy-na-informatizaciu-spolocnosti-2016.rtf 76 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
06-vplyvy-na-sluzby-verejnej-spravy-pre-obcana-2016.rtf 283 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
dovodova_vseobecna.rtf 40 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
dolozka-vybranych-vplyvov-2016.rtf 210 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
Doložka vplyvov.docx 26 kB Doložka vplyvov Prevziať Prevziať
1_vlastny-material.rtf 256 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať
Dôvodová správa - Osobitná časť.docx 17 kB Dôvodová správa Prevziať Prevziať