PI/2024/123 Predbežná informácia k návrhu zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon)

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
predbežná-informácia_návrh-leteckého-zákona.docx 32 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať