PI/2023/237 Návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie

Názov Veľkosť Typ dokumentu  
PI-podrobnosti_prerozdelenie.docx 19 kB Vlastný materiál - neštruktúrovaný Prevziať Prevziať